Lagerhotell 3PL

I vårt lagerhotell sköter vi in- och utleverans av pall- och styckegods.

Vi hjälper e-handelskunder med plock och pack.

Vi lagerhåller råvara och färdiga produkter för att säkra leverans till kund, samt sköter inventering efter kundens behov.